Automaatbak

Veel voertuigen hebben tegenwoordig een automaatbak. Door het gebruik vervuilt en verouderd de ATF olie in deze bakken. In de loop der tijd kan dit versnellingsbak problemen veroorzaken.

Waarom automaatbak ATF olie wisselen?

Veel automaatbakken hebben vanaf de fabriek een longlife ATF olie. In de praktijk geeft dit toch veel problemen welke zich uiten in slecht schakelen en functioneren van de automaatbak.

De oorzaak hiervan is de verandering van de ATF olie, waarvan niet alleen de viscositeit veranderd maar ook de opname van vocht (hygroscopisch) vuil (slijtage) en veroudering van de ATF olie waardoor de automaatbak componenten worden aangetast.

Ook is de slijtage van de koppelingsplaten in de koppelomvormer een belangrijke factor. Deze kleine deeltjes zwerven in de ATF olie en zetten zich af in de hele automaatbak en beïnvloeden de stuurventielen en andere componenten.

Tegelijkertijd veroorzaakt de verminderde smering van de olie versnelde slijtage en vervuiling van de ATF olie. Dit is te herkennen aan de zwarte kleur.

Indien de fabrikant geen ATF olie verversing intervallen voorschrijft is olie verversen om de 60 > 120.000km aanbevolen mede afhankelijk van het type gebruik en belasting van de automaatbak.

Omdat er meestal alleen ATF olie wordt gewisseld en en niet wordt gereinigd kan maar een gedeelte van de ATF olie kan worden afgetapt (koppelomvormer, koeler en leidingen niet) wordt de nieuwe ATF olie direct vervuild door de oude in het systeem achtergebleven ATF olie. Hierdoor wordt het effect van nieuwe ATF olie weer gedeeltelijk teniet gedaan en vindt er slechts een minimale kwaliteits verbetering plaats. Hierdoor worden problemen niet opgelost en soms alleen maar verergerd.

Met de GS Powerflush methode pakt u het probleem in de basis aan en wordt de automaatbak volledig gereinigd en alle ATF olie ververst. Deze aanpak garandeert een optimaal resultaat.

Automaatbak ATF Olie verversen

Oude ATF olie aftappen(circa 2,5 > 3 liter), automaatbak vullen met nieuwe ATF olie, motor laten lopen en ATF olie op niveau brengen.

GS Powerflush methode

Machine wordt in de retourleiding van de automaatbak geplaatst. ATF olie circuleert via de machine en wordt rondgepompt door pomp van de automaatbak en GS Powerflush machine. Reiniger wordt via het vuil olie reservoir van de machine toegevoegd en rondgepompt. Nieuwe ATF olie wordt in schoon olie reservoir machine klaargezet. Nieuwe olie reservoir is volledig gescheiden van de oude olie. Machine pompt de nieuwe ATF olie in de bak en pompt alle oude ATF olie in het vuil olie reservoir. Machine pompt automatische dezelfde hoeveelheid nieuwe ATF olie in de automaatbak als er oude is uitgepompt.

Voordelen GS Powerflush

  • Automaatbak, koeler,evt. warmte wisselaar, koppelomvormer en leidingen worden gereinigd.
  • Alle ATF olie uit het systeem (bak, koeler, koppelomvormer, warmte wisselaar, leidingen) wordt ververst.
  • Nieuwe ATF olie zorgt voor betere smering = minder slijtage.
  • Nieuwe ATF olie elimineert slip waardoor minder warmte = langere levensduur ATF olie + verminderde slijtage automaatbak.
  • Oude vuile ATF olie blijft apart van de nieuwe en wordt niet gemixt.
  • Bak wordt gelijkmatig gevuld zodat geen lucht achterblijft in de automaatbak.
  • Vol synthetische hi-perfomance ATF olie.
  • Conditioner toevoeging zorgt voor extra bescherming en langere levensduur van de olie.
  • Er wordt exact de juiste hoeveelheid ATF olie gebruikt, dus geen extra belasting voor het milieu.
  • Absoluut schone werkgang zonder morsen of knoeien.

Maak een afspraak!